Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera
 • Abrera amb els Drets Humans!
 • Avui dijous, 10 de desembre, commemorem el Dia Internacional dels Drets Humans
 • Abrera amb els Drets Humans!

  + 3

 • Abrera amb els Drets Humans!
 • Abrera amb els Drets Humans!
 • Abrera amb els Drets Humans!

PATRIMONI I MEMÒRIA HISTÒRICA

10/12/2020

Abrera commemora el Dia Internacional dels Drets Humans amb una selecció bibliogràfica i la difusió dels articles de la declaració

Amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans, que es commemora avui dijous, 10 de desembre, la Biblioteca Josep Roca i Bros ha preparat una exposició amb una selecció de llibres i articles.

El 10 de desembre es commemora que l'any 1948, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans. Amb la declaració, l'ONU va proclamar els drets inalienables inherents a totes les persones, sense importar la seva raça, color, religió, sexe, idioma, opinions polítiques o d’altra índole, origen nacional o social, propietats, lloc de naixement o cap  altra condició.

A l'entrada de la Biblioteca Josep Roca i Bros trobareu l'exposició dedicada als Drets Humans, amb llibres, articles i infografies com la que podeu consultar fent clic aquí. Recordem que l'horari actual de la Biblioteca Josep Roca i Bros, els dilluns, dimecres i divendres de 16 h a 20 h i els matins dels dimarts i dijous de 10 h a 13.30 h. 

 

Llegiu seguidament la Declaració Universal dels Drets Humans:

Article 1. Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de conscncia i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.

Article 2: Tothom  tots els drets i llibertats proclamats en aquesta declaració, sense cap distinció de raçacolor, sexe, llengua, religióopinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna. Naixement o altra condició.

A sno es farà cap distinció basada en l'estatut polític, jurídic o internacional del país o del territori al qual pertanyi una personatant si és independent com si està sota administració fiduciària, si no és autònom, o está sota qualsevol altra limitació de sobirania.
Article 3 Tota persona dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat.

Article 4 Ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud: l'esclavitud i el tràfic d'esclaus són prohibits en totes llurs formes.

Article 5 Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.
Article 6 Tota persona el dret arreu al reconeixement de la seva personalitat jurídica.

Article 7 Tots són iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distincióa igual protecció per la llei. Tots tenen dret a igual protecció contra qualsevol discriminació que violi aquesta declaració i contra qualsevol incitació a una tal discriminació.

Article 8 Tota persona dret a un recurs efectiu prop dels tribunals nacionals competents que l'empari contra actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts per la constitució o per la llei.
Article 9 Ningú no serà detingut, pres o desterrat arbitràriament.
Article 10 T
ota persona té dret, en condicions de plena igualtata ser escoltada públicament i amb justícia per un tribunal independent i imparcial, per a la determinac dels seus drets i obligacions o per a l'examen de qualsevol acusació contra ella en matèria penal.

Article 11 Tots els acusats d'un delicte tenen el dret que hom presumeixi la seva innocència fins que no es provi la seva culpabilitat segons la llei en un judici públic, en què hom li hagi assegurat totes les garanties necessàries per a la seva defensa.

Ningú no serà condemnat per actes o omissions que en el moment que varen ser comesos no eren delictius segons el dret nacional o internacional. Tampoc no s'imposarà cap pena superior a l'aplicable en el moment de cometre el delicte.
Article 12 Ningú no será objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada. la seva família, el seu domicili o la seva correspondència, ni d'atacs al seu honor i reputació. Tothom té dret a la protecció de la llei contra tals intromissions o atacs.
Article 13 Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residencia dins les fronteres de cada estat.

Tota persona té dret o sortir de qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi.
Article 14 En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se'n. Aquest dret no podrà ser invocat contra una persecució veritablement originada per delictes comuns o per actes oposats als objectius i principis de les nacions unides.
Article 15 Tota persona té dret a una nacionalitat. Ningú no serà privat arbitràriament de la seva nacionalitat, ni del dret de canviar de nacionalitat.

Article 16 Els homes i les dones, a partir de l'edat núbil, tenen dret, sense cap restricció per motius de raça, nacionalitat o religió, a casar-se i a fundar una família. Gaudiran de drets iguals pel que fa al casament, durant el matrimoni i en la seva dissolució.

Només es realitzarà el casament amb el lliure i ple consentiment dels futurs esposos.

La família és l'element natural i fonamental de la societat i té dret a la protecció de la societat i de l'estat.

Article 17 Tota persona té dret a la propietat, individualment i col·lectiva. Ningú no serà privat arbitràriament de la seva propietat.

Article 18 Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença i la llibertat. Individualment o col lectivament. En públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà de l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança.

Article 19 Tota persona dret a la llibertat d'opinió i d'expressióaquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres.
Article 20 Tota persona dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques. Ningú no pot ser obligat a pertànyer a una associació.

Article 21 Tota persona dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement elegits.

Tota persona dreten condicions d'igualtat, a accedir a les funcions públiques del seu país.

La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'estat; aquesta voluntat ha d'expressa-se mitjaant eleccions autèntiques, que hauran de fer-se perdicament per sufragi universal i igual i per vot secret o per altre procediment equivalent que garanteixi la llibertat del vot.
Article 22 Tota persona, com a membre de la societat dret a la seguretat social i a obtenir, mitjançant l'esforç nacional i la cooperació internacional. Segons l'organització i els recursos de cada paísla satisfacció dels drets econòmicssocials culturals indispensables per a la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la seva personalitat.
Article 23 Tota persona dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupacióa condicions equitatives i satisfactòries de treball, i a la protecció contra l'atur. Tota persona, sense cap discriminació dret a salari igual per igual treball. Tothom que treballa dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i la seva família una existència conforme a la dignitat humana. Completada, si cal, amb altres mitjans de protecció social. Tothom dret a constituir sindicats per a la defensa dels seus interessos i a afiliar-s'hi. 

Article 24 Tota persona dret al descans i al lleure i, particularmenta una limitació raonable de la jornada de treball i a vacances periòdiques pagades.

Article 25 Tota persona dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva famíliala salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència médica i als serveis socials necessaris; també dret a la seguretat en cas d'aturmalaltiaincapacitat, viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència independent de la seva voluntatLa maternitat i la infantesa tenen dret a una cura i a una assistència especials. Tots els infants, nascuts d'un matrimoni o fora d'un matrimoni, gaudeixen d'igual protecció social.

Article 26· Tota persona té dret a l'educació. L'educació será gratuïta, si més no, en la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria. L'ensenyament tècnic i professional es posarà a l'abast de tothom, i l'accés a l'ensenyament superior serà igual per a tots en funció dels mèrits respectius. L'educació tendirá al ple desenvolupament de la personalitat humana i a l'enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; promourà la comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes les nacions i grups ètnics o religiosos, i fomentarà les activitats de les nacions unides per al manteniment de la pau. El pare i la mare tenen dret preferent d'escollir la mena d'educació que serà donada als seus fills.
Article 27 Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar i beneficiar-se del progrés científic. Tota persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials derivats de les produccions científiques, literàries o artístiques de què sigui autor.

Article 28·Tota persona té dret a un ordre social i internacional en què els drets i llibertats proclamats en aquesta declaració puguin ser plenament efectius. 

Article 29 Tota persona té deures envers la comunitat, ja que només en aquesta li és possible el lliure i ple desenvolupament de la seva personalitat.

En l'exercici dels drets i les llibertats, tothom estarà sotmés només a les limitacions establertes per la llei i únicament amb la finalitat d'assegurar el reconeixement i el respecte deguts als drets i llibertats dels altres i de complir les justes exigències de la moral, de l'ordre públic i del benestar general en una societat democràtica. Aquests drets i llibertats mai no podran ser exercits en oposició als objectius i principis de les Nacions Unides.
Article 30 Res en aquesta declaració no podrá interpretar-se en el sentit que doni cap dret a un estat, a un grup o a una persona a emprendre activitats o a realitzar actes que tendeixin a la supressió de qualsevol dels drets i llibertats que s'hi enuncien.

 

Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

 

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00