Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera
 • El Casal Social de Les Carpes de Vilalba ha acollit, aquest dimecres 10 de juliol, el taller del procés participatiu de l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Abrera
 • El Casal Social de Can Vilalba acollirà, aquest dimecres 19 de juny, el taller del procés participatiu de l'Avanç del POUM pels barris de Can Vilalba i Sant Miquel. Vine i digues la teva!
 • El Casal Social de Can Vilalba ha acollit, aquest dimecres 19 de juny, el taller del procés participatiu de l'Avanç del POUM pels barris de Can Vilalba i Sant Miquel

  + 40

 • Dibuixem el futur d’Abrera! Constituïm i presentem el document de l'avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el POUM
 • Dibuixem el futur d’Abrera! Constituïm i presentem el document de l'avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el POUM
 • Dibuixem el futur d’Abrera! Constituïm i presentem el document de l'avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el POUM
 • Dibuixem el futur d’Abrera! Constituïm i presentem el document de l'avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el POUM
 • Dibuixem el futur d’Abrera! Constituïm i presentem el document de l'avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el POUM
 • Dibuixem el futur d’Abrera! Constituïm i presentem el document de l'avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el POUM
 • Dibuixem el futur d’Abrera! Constituïm i presentem el document de l'avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el POUM
 • Dibuixem el futur d’Abrera! Constituïm i presentem el document de l'avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el POUM
 • Dibuixem el futur d’Abrera! Constituïm i presentem el document de l'avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el POUM
 • Dibuixem el futur d’Abrera! Constituïm i presentem el document de l'avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el POUM
 • El Casal Social de Can Vilalba acollirà, aquest dimecres 19 de juny, el taller del procés participatiu de l'Avanç del POUM pels barris de Can Vilalba i Sant Miquel. Vine i digues la teva!
 • Avanç del POUM. Calendari de les jornades de participació ciutadana
 • Avanç del POUM. Calendari de les jornades de participació ciutadana
 • Avanç del POUM. Fases
 • Abrera participa! Dissenyem entre totes i tots el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, POUM. Dibuixem el futur d’Abrera! Reunió informativa 05.06.24
 • Abrera participa! Dissenyem entre totes i tots el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, POUM. Dibuixem el futur d’Abrera! Reunió informativa 05.06.24
 • Abrera participa! Dissenyem entre totes i tots el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, POUM. Dibuixem el futur d’Abrera! Reunió informativa 05.06.24
 • Abrera participa! Dissenyem entre totes i tots el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, POUM. Dibuixem el futur d’Abrera! Reunió informativa 05.06.24
 • El Casal Social de Can Vilalba ha acollit, aquest dimecres 19 de juny, el taller del procés participatiu de l'Avanç del POUM pels barris de Can Vilalba i Sant Miquel
 • El Casal Social de Can Vilalba ha acollit, aquest dimecres 19 de juny, el taller del procés participatiu de l'Avanç del POUM pels barris de Can Vilalba i Sant Miquel
 • El Casal Social de Can Vilalba ha acollit, aquest dimecres 19 de juny, el taller del procés participatiu de l'Avanç del POUM pels barris de Can Vilalba i Sant Miquel
 • El Casal Social de Can Vilalba ha acollit, aquest dimecres 19 de juny, el taller del procés participatiu de l'Avanç del POUM pels barris de Can Vilalba i Sant Miquel
 • El Casal Social de Can Vilalba ha acollit, aquest dimecres 19 de juny, el taller del procés participatiu de l'Avanç del POUM pels barris de Can Vilalba i Sant Miquel
 • El Casal Social de Can Vilalba ha acollit, aquest dimecres 19 de juny, el taller del procés participatiu de l'Avanç del POUM pels barris de Can Vilalba i Sant Miquel
 • El Casal Social de Can Vilalba ha acollit, aquest dimecres 19 de juny, el taller del procés participatiu de l'Avanç del POUM pels barris de Can Vilalba i Sant Miquel
 • El Casal Social de Can Vilalba ha acollit, aquest dimecres 19 de juny, el taller del procés participatiu de l'Avanç del POUM pels barris de Can Vilalba i Sant Miquel
 • El Casal Social de Santa Maria de Vilalba ha acollit, aquest dimecres 3 de juliol, el taller del procés participatiu de l'Avanç del POUM
 • El Casal Social de Santa Maria de Vilalba ha acollit, aquest dimecres 3 de juliol, el taller del procés participatiu de l'Avanç del POUM
 • El Casal Social de Santa Maria de Vilalba ha acollit, aquest dimecres 3 de juliol, el taller del procés participatiu de l'Avanç del POUM
 • El Casal Social de Santa Maria de Vilalba ha acollit, aquest dimecres 3 de juliol, el taller del procés participatiu de l'Avanç del POUM
 • El Casal Social de Santa Maria de Vilalba ha acollit, aquest dimecres 3 de juliol, el taller del procés participatiu de l'Avanç del POUM
 • El Casal Social de Santa Maria de Vilalba ha acollit, aquest dimecres 3 de juliol, el taller del procés participatiu de l'Avanç del POUM
 • El Casal Social de Santa Maria de Vilalba ha acollit, aquest dimecres 3 de juliol, el taller del procés participatiu de l'Avanç del POUM
 • El Casal Social de Les Carpes de Vilalba ha acollit, aquest dimecres 10 de juliol, el taller del procés participatiu de l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Abrera
 • El Casal Social de Les Carpes de Vilalba ha acollit, aquest dimecres 10 de juliol, el taller del procés participatiu de l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Abrera
 • El Casal Social de Les Carpes de Vilalba ha acollit, aquest dimecres 10 de juliol, el taller del procés participatiu de l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Abrera
 • El Casal Social de Les Carpes de Vilalba ha acollit, aquest dimecres 10 de juliol, el taller del procés participatiu de l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Abrera
 • El Casal Social de Les Carpes de Vilalba ha acollit, aquest dimecres 10 de juliol, el taller del procés participatiu de l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Abrera
 • El Casal Social de Les Carpes de Vilalba ha acollit, aquest dimecres 10 de juliol, el taller del procés participatiu de l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Abrera
 • El Casal Social de Les Carpes de Vilalba ha acollit, aquest dimecres 10 de juliol, el taller del procés participatiu de l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Abrera

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

10/7/2024

El Casal Social de Les Carpes de Vilalba ha acollit, aquest dimecres 10 de juliol, el taller del procés participatiu de l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Abrera


Dibuixem el futur d’Abrera! Des de l’Ajuntament d’Abrera hem obert un espai de reflexió i construcció col·lectiva de l’Abrera que desitgem, dissenyant entre totes i tots el nou POUM, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, amb la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Convidem la ciutadania, les entitats, les associacions i altres col·lectius a participar en els tallers per treballar i recollir propostes. Aquest dimecres 10 de juliol, hem recollit propostes pel barri de Les Carpes i Can Torres, al Casal Social de Les Carpes, de 18.30 h a 21 h, amb el veïnat dels barris. Moltes gràcies a totes i tots els i les assistents!

 

El nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) ha de definir el futur mapa d'Abrera, fixant el creixement del terme així com els usos dels diferents espais. L'objectiu del nou planejament urbanístic és dur a terme una revisió que s’adeqüi als nostres temps per establir cap a on hem de créixer com a municipi i de quina manera. El POUM és un marc normatiu que ens afecta a tots i totes les veïnes i al nostre entorn. Amb aquest document podem definir l’Abrera que volem.

  

Nova reordenació del territori

Des de l’Ajuntament d'Abrera cerquem, amb el POUM, redissenyar i dibuixar una Abrera ben cohesionada, més sostenible i accessible per a tothom i especialment que defensi les particularitats del municipi. A causa de la nova realitat social i econòmica global que estem vivint requerim una nova reordenació del territori per tal de seguir tenint cura i garantint el benestar, la prosperitat i la qualitat de vida dels abrerencs i abrerenques i així poder viure en una Abrera millorada.

El POUM defineix diferents aspectes del poble com ara les regulacions que afecten, d’una manera o d’una altra, a tot el veïnat, com l’ordenació dels espais públics (fent referència a carrers, places, etc.), classifica les diverses parts del terme municipal en sòl urbà, urbanitzable (apte per a la seva transformació en sòl urbà i definir el tipus de  construccions, habitatges, infraestructures, equipaments públics) i no urbanitzable (que no pot ser urbanitzat i ha de gaudir d’una protecció especial).

També, regula i ordena el patrimoni arqueològic i arquitectònic del municipi, defineix les àrees de protecció del medi ambient com espais lliures, zones verdes... I defineix la mobilitat urbana a més del seu entorn rural  i la seva relació física amb els municipis veïns.

La participació ciutadana, cabdal en la configuració del futur d'Abrera

La participació ciutadana en l'avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Abrera és un pas crucial en el procés de planificació urbana del nostre municipi. Recollint l'experiència d'antics processos participatius realitzats per a la revisió del POUM, amb el nou calendari de participació ciutadania impliquem tots els i les agents del territori en la configuració del futur d'Abrera. Així, durem a terme diferents tallers de participació perquè tota la ciutadania abrerenca pugui participar i donar la seva opinió sobre el model de creixement urbanístic que vol per a Abrera.

 

Així, la planificació urbanística, a través del POUM, esdevé un espai de reflexió i construcció col·lectiva del municipi que volem. Abrera es troba en un moment crucial de transformació, on la participació activa de la ciutadania és essencial per impulsar un desenvolupament urbà sostenible i cohesionat.

 

Abrera es troba en un moment crucial de transformació, on la participació activa de la ciutadania és essencial per impulsar un desenvolupament urbà sostenible i cohesionat.


La integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en el procés de participació ciutadana de l'avanç del POUM és essencial per garantir un desenvolupament urbà que sigui ambientalment sostenible, socialment inclusiu i econòmicament viable. Des de l’erradicació de la pobresa (ODS 1) fins a l'acció pel clima (ODS 13), Abrera, en el marc del Pla Estratègic Municipal (PEM), alinea els seus objectius urbanístics amb l'Agenda 2030, contribuint així a l'assoliment d'un futur més pròsper i sostenible per a tots.

 

Comissió d'impuls i coordinació

El Ple Municipal va aprovar, en la sessió ordinària del mes de maig, la creació d'una comissió d’impuls i coordinació, que té com a finalitat vetllar per les jornades participatives, fer-ne el seguiment i així poder garantir unes jornades transversals i amb total transparència donant veu a tothom. Tanmateix, realitzarà actes dels processos i funcionament.

 

El dimecres 6 de juny, la Casa de Cultura va acollir una reunió informativa amb associacions de veïns i veïnes abrerenques i formacions polítiques del municipi per donar a conèixer tot el procés participatiu de l'avanç del POUM, que va comptar amb el nostre alcalde, Jesús Naharro. I el dimecres 12 de juny, va tenir lloc també a la Casa de Cultura la constitució de la comissió d'impuls i coordinació de la participació ciutadana del POUM d'Abrera, integrada per l'Ajuntament, representants dels grups municipals i representants de les associacions de veïnes i veïns del nostre municipi.

 

Seguidament, es va dur a terme la Presentació pública del document de l’avanç del POUM, que va comptar amb l'assistència i participació de l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, i la presentació a càrrec de la coordinadora de l'Àrea de Territori i Sosteniblitat, Meritxell Casajús, i l'arquitecte municipal, Antoni Muñoz.

 

Jesús Naharro, alcalde

“El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal o POUM és un procés molt important perquè gràcies a ell dibuixarem l’Abrera del futur, els nostres espais i com volem que siguin els nous habitatges, els nostres espais verds, com volem que siguin de dinamitzats els nostres polígons empresarials, entre d’altres i, en definitiva, el futur del nostre municipi. Per a nosaltres és molt important que la gent hi participi en l’elaboració d’aquest dibuix, d’aquesta concreció i d’aquest model de poble; que la gent s’adreci als tallers participatius que realitzarem en tot el municipi, al nucli urbà, als barris de Ca n’Amat, Can Vilalba, Sant Miquel, de les Carpes... també podran fer-nos arribar la seva opinió mitjançant el canal web que n’hi haurà un procés participatiu i també una enquesta on la gent podrà donar la seva opinió respecte a aquests nous creixements d’Abrera i com volem que sigui el nostre municipi”.

 

Dibuixem el futur d’Abrera! Constituïm i presentem el document de l'avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el POUM

Dibuixem el futur d’Abrera! Constituïm i presentem el document de l'avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el POUM

 

Calendari de les jornades de participació ciutadana

 

 • Dimecres 12 de juny, a la Casa de Cultura d’Abrera va tenir lloc la Presentació pública del document de l’avanç del POUM. De 18.30 h a 21 h.

Dibuixem el futur d’Abrera! Constituïm i presentem el document de l'avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el POUM

 • Dimecres 19 de juny, vam recollir propostes pels barris de Can Vilalba i Sant Miquel, al Casal Social de Can Vilalba. De 18.30 h a 21 h. Una trentena de veïns i veïnes d'Abrera van presentar les seves propostes pels barris de Can Vilalba i Sant Miquel.

El Casal Social de Can Vilalba ha acollit, aquest dimecres 19 de juny, el taller del procés participatiu de l'Avanç del POUM pels barris de Can Vilalba i Sant Miquel

 • Dimecres 3 de juliol, vam recollir propostes pel Barri de Santa Maria de Vilalba, al Casal Social de Santa Maria de Vilalba. De 18.30 h a 21 h, amb la participació de l'Associació de Veïns i Veïnes de Santa Maria de Vilalba i veïnat.

El Casal Social de Santa Maria de Vilalba ha acollit, aquest dimecres 3 de juliol, el taller del procés participatiu de l'Avanç del POUM

 

 • Dimecres 10 de juliol vam dur a terme la recollida de propostes pel Barri de Les Carpes i Can Torres, al Casal Social de Les Carpes. De 18.30 h a 21 h.

El Casal Social de Les Carpes de Vilalba ha acollit, aquest dimecres 10 de juliol, el taller del procés participatiu de l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Abrera

 • Dimecres 17 de juliol. Recollir propostes pel Barri de Ca n’Amat., al Casal Social de Ca n’Amat. De 18.30 h a 21 h.
 • Dilluns 16 de setembre. Treballar i Recollir propostes per al Nucli urbà, a la Casa de Cultura del nucli urbà. De 18.30 h a 21 h.
 • Dilluns 23 de setembre. Taula territorial per al Nucli urbà i els barris, a la Casa de Cultura del nucli urbà. De 18.30 h a 21 h.
 • Dilluns 30 de setembre. Taula territorial per al Nucli urbà i els barris., a la Casa de Cultura del nucli urbà. De 18.30 h a 21 h.
 • Dijous 3 d’octubre. Taula sectorial sobre acció territorial i medi ambiental, economia i empresa, salut, social i gent gran, educació i joventut,  esports, i cultura. Casa de Cultura del nucli urbà. De 18.30 h a 21 h.
 • Dijous 10 d’octubre. Taula sectorial sobre acció territorial i medi ambiental, economia i empresa, salut, social i gent gran, educació i joventut, esports, i cultura. Casa de Cultura del nucli urbà. De 18.30 h a 21 h.
 • Dilluns 21 d’octubre. Jornada de conclusions i reflexions Nucli urbà. Presentació del resum d’aportacions i suggeriments rebuts.
       Sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera
  . De 18.30 h a 21 h.
 • Dijous 24 d’octubre. Jornada de conclusions i reflexions Barris de Can Vilalba i Sant Miquel. Presentació del resum d’aportacions i suggeriments rebuts. Casal Social de Can Vilalba. De 18.30 h a 21 h.
 • Dilluns 28 d’octubre. Jornada de conclusions i reflexions Barri de Santa Maria de Vilalba. Presentació del resum d’aportacionsi suggeriments rebuts. Casal Social de Santa Maria de Vilalba. De 18.30 h a 21 h.
 • Dilluns 4 de novembre. Jornada de conclusions i reflexions Barri de Les Carpes. Presentació del resum d’aportacions i suggeriments rebuts.
      Casal Social de Les Carpes. De 18.30 h a 21 h.
 • Dilluns 11 de novembre. Jornada de conclusions i reflexions Barri de Ca n’Amat. Presentació del resum d’aportacions i suggeriments rebuts.
     Casal Social de Ca n’Amat. De 18.30 h a 21 h.
 • Dilluns 18 de novembre. Jornada de cloenda del Procés de participació Ciutadana. Casa de Cultura. De 18.30 h a 21 h.

 

 

Tots els tallers es duran a terme de les 18.30 h a les 21 h de la tarda.

Dibuixem el futur d’Abrera! Constituïm i presentem el document de l'avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el POUM
Avanç del POUM. Calendari de les jornades de participació ciutadana
Avanç del POUM. Calendari de les jornades de participació ciutadana
Avanç del POUM. Calendari de les jornades de participació ciutadana

POUM: Enquesta de Participació Ciutadana

Conèixer la teva opinió és clau per dibuixar l'Abrera del futur! Aquesta enquesta s'emmarca en el procés de participació ciutadana del POUM, per definir el model de municipi que volem. T'animem a formar-ne part amb les teves aportacions! L’enquesta tracta qüestions relacionades amb els diferents aspectes que el Pla d’Ordenació urbanística Municipal (POUM), ha de considerar:

 • Desenvolupament urbanístic
 • Mobilitat i infraestructures
 • Habitatge i creixement urbà
 • Activitat econòmica
 • Zones verdes i espais lliures
 • Equipaments
 • Entorn natural
 • Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic
 • T'animem a formar-ne part amb les teves aportacions!

 

Participa en l'enquesta per conèixer la teva opinió sobre el Pla d’Ordenació urbanística Municipal (POUM):

 

 

Per una Abrera més transversal i representativa, més integradora, més transparent i cohesionada, amb més visió de Gènere i Salut! Veniu a les jornades de participació ciutadana del POUM, i dibuixem el futur d’Abrera!

 

 

Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i X @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDÓ NOTÍCIES 2023


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00