Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera
 • Abrera + Sostenible! Nou punt de reutilització emergent de productes a la nostra Deixalleria Municipal
 • Abrera + Sostenible! Nou punt de reutilització emergent de productes a la nostra Deixalleria Municipal
 • Abrera + Sostenible! Nou punt de reutilització emergent de productes a la nostra Deixalleria Municipal

  + 12

 • Abrera + Sostenible! Nou punt de reutilització emergent de productes a la nostra Deixalleria Municipal
 • Abrera + Sostenible! Nou punt de reutilització emergent de productes a la nostra Deixalleria Municipal
 • Abrera + Sostenible! Nou punt de reutilització emergent de productes a la nostra Deixalleria Municipal
 • Abrera + Sostenible! Nou punt de reutilització emergent de productes a la nostra Deixalleria Municipal
 • Abrera + Sostenible! Nou punt de reutilització emergent de productes a la nostra Deixalleria Municipal
 • Abrera + Sostenible! Nou punt de reutilització emergent de productes a la nostra Deixalleria Municipal
 • Abrera + Sostenible! Nou punt de reutilització emergent de productes a la nostra Deixalleria Municipal
 • Abrera + Sostenible! Nou punt de reutilització emergent de productes a la nostra Deixalleria Municipal
 • Abrera + Sostenible!
 • A Abrera millorem la gestió de residus i impulsem la nostra Deixalleria Municipal
 • Un total de150 alumnes de 2n d’ESO de l’Institut Voltrera, visiten la Deixalleria Municipal d'Abrera, en el marc de la realització del crèdit de síntesi sobre el reciclatge
 • Reciclatge. Imatge de Freepik

MEDI AMBIENT

17/8/2023

Des de l'Ajuntament d'Abrera es millora la gestió de residus i s'impulsa la Deixalleria Municipal, amb l'entrada en vigor del nou reglament


A Abrera millorem la gestió de residus i impulsem els serveis de la nostra Deixalleria Municipal! El mes de març passat va entrar en vigor el nou contracte dels serveis de gestió i atenció als usuaris i usuàries de la Deixalleria Municipal. I aquest mes d'agost ha entrat en vigor el nou reglament, que estableix el règim jurídic regulador dels drets i obligacions de les condicions, limitacions i comportament en la utilització de la deixalleria municipal, i determinar les relacions entre el gestor del servei i les diferents persones usuàries, definint els drets i les obligacions d’ambdós, i establint tots aquells aspectes tècnics, ambientals, sanitaris i contractuals propis del servei públic en el marc territorial del nostre municipi.

 

Tan mateix, des de la Deixalleria Municipal d’Abrera es va iniciar el mes de juny passat la instal·lació d’un punt de reutilització de productes a la mateixa deixalleria que funciona el primer i tercer dissabte de cada mes, on s’exposaran aquells residus que hauran arribat a la deixalleria en bon estat. El servei ha estat batejat amb el nom d''Abrera Re-Utilitza', escollit entre l'alumnat de les escoles d'educació infantil i primària d'Abrera. El proper dissabte 19 d'agost tornarà a funacionar en horari d'11.00 h a 13.00 h.

A Abrera millorem la gestió de residus i impulsem els serveis de la nostra Deixalleria Municipal!

El mes de març passat va entrar en vigor el nou contracte dels serveis de gestió i atenció als usuaris i usuàries de la Deixalleria Municipal. El nou contracte permet impulsar la Deixalleria Municipal d'Abrera, i fomentar l’economia circular mitjançant la creació d’un punt emergent de reutilització. I aquest mes d'agost ha entrat en vigor el nou reglament de la nostra Deixalleria, amb l'objectiu d'establir el règim jurídic regulador dels drets i obligacions de les condicions, limitacions i comportament en la utilització de la deixalleria municipal, i determinar les relacions entre el gestor del servei i les diferents persones usuàries, definint els drets i les obligacions d’ambdós, i establint tots aquells aspectes tècnics, ambientals, sanitaris i contractuals propis del servei públic en el marc territorial del municipi d’Abrera.

 

La Deixalleria Municipal és una instal·lació de servei públic que actua com a centre de recepció i selecció de residus municipals per a la seva valorització o disposició adequada a la normativa vigent. De forma preferent la deixalleria es dedica a aquells residus municipals dels quals no s'efectua la recollida selectiva a la via pública i a aquells que per ser o incorporar matèries o substàncies perilloses, s'han de gestionar de forma específica.

 

La Deixalleria Municipal és una instal·lació de servei públic que actua com a centre de recepció i selecció de residus municipals per a la seva valorització o disposició adequada a la normativa vigent.

El servei de la Deixalleria Municipal té la finalitat de rebre aquelles fraccions de residus municipals que per algun motiu representen una problemàtica específica de valorització, però no es pot considerar com una alternativa als sistemes de gestió legalment establerts per al tractament de residus d'aquelles activitats econòmiques que, per aplicació de la normativa corresponent, han de disposar d'un sistema propi per a la gestió dels residus que generen.

 

Abrera + Sostenible! Nou punt de reutilització emergent de productes a la nostra Deixalleria Municipal

 

Objectius del servei de la Deixalleria Municipal

Els objectius principals de la deixalleria municipal d’Abrera són:

 • Ampliar la recollida d’aquells residus municipals (domèstics, comercials i assimilables) que no són objecte de recollida selectiva; tot incrementant la valorització dels residus i particularment la seva valorització material, des d’una òptica d’economia circular i baixa en emissions de CO2
 • Promoure i facilitar la reutilització i la preparació per la reutilització d’aquells residus i productes que hi arriben, per tal d’ampliar la funció de la deixalleria i contribuir en l’assoliment d’objectius de reutilització establerts en el marc normatiu
 • Disposar de dades i traçabilitat de les entrades i sortides que es duen a terme a la instal·lació
 • Oferir un servei ambiental proper a la ciutadania, fomentant l’ús de bones pràctiques ambientals i actuant com a espai de sensibilització.

Abrera + Sostenible! Nou punt de reutilització emergent de productes a la nostra Deixalleria Municipal

 

Relació dels residus admesos a la deixalleria municipal d’Abrera

RESIDUS NO PERILLOSOS
 • Runes d’obres menors i reparació domiciliària/municipal
 • Restes de poda de jardineria (fracció vegetal)
 • Residus de fusta (mobles de fusta, palets, etc.) que no contenen substàncies perilloses
 • Residus voluminosos (mobles no de fusta, rebuig, etc.)
 • Residus de plàstic
 • Paper i cartró
 • Ferralla i metalls
 • Vidre Pla
 • Pneumàtics
 • Matalassos
 • Càpsules de cafè
 • Oli vegetal
 • Envasos lleugers
 • Vidre envàs
 • Tèxtil i roba usada
 • CDs i VHS
 • Cosmètics

 

RESIDUS PERILLOSOS
 • Àcids
 • Bases
 • Dissolvents halogenats
 • Dissolvents no halogenats
 • Sòlids i pastosos
 • Medicaments
 • Aerosols i gasos en envasos a pressió
 • Filtres d’oli
 • Oli mineral i lubricants
 • Comburents
 • Reactius de laboratori
 • Fitosanitaris
 • Fibrociment
 • Envasos buits amb restes de substàncies perilloses
 • Radiografies amb sals de plata
 • Termòmetres
 • Bateries vehicle
 • Agulles i punxants
 • Piles i acumuladors

 

RESIDUS D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE)
 • Aparells d’intercanvi de temperatura (frigorífics, equips AC, estufes amb oli, etc.)
 • Monitors i Pantalles (TV, pantalles ordinador, ordinadors portàtils, etc.)
 • Làmpades (fluorescents)
 • Grans aparells > 50 cm (rentadores, rentavaixelles, cuines, termos elèctrics, impressores, ordinadors, cartutxos impressió, etc.)
 • Petits aparells < 50 cm (torradora, assecador, equip música, etc.)
 • Informàtica petita < 50 cm (ordinadors, telèfons, cartutxos impressió, etc.)
 • Panells fotovoltaics

 

Condicions d’entrega de certs residus:

 • Runes d’obres menors i reparació domiciliària: Pel que fa a les runes d’obres menors i reparació domiciliària, l’usuari les haurà d’abocar netes d’altres materials com fustes, ferros, cables, etc.
 • Pneumàtics: Pel que fa als pneumàtics, s’acceptaran únicament els pneumàtics de reposició provinents de particulars, objecte del Reial Decret 731/2020, de 4 d'agost, pel qual es modifica el Reial Decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús. Per tal de donar compliment a la normativa vigent i als requeriments dels sistemes integrats de gestió d’aquest residu, es recomanarà a les persones usuàries que aportin la factura de compra dels pneumàtics que substitueixen els pneumàtics fora d’ús que s’entreguen. Aquestes factures hauran d’estar a nom del particular que entrega els pneumàtics. A més, el particular haurà de signar la clàusula de protecció de dades que estableixin els sistemes integrats de gestió d’aquest residu.
 • Residus amb amiant: Atesa la complexitat tècnica i normativa que comporta la recollida d’amiant a les deixalleries amb la màxima seguretat per a la salut dels usuaris, usuàries i del personal de la deixalleria, no s’acceptaran residus que continguin amiant que no es trobin correctament embalats i precintats.

 

 

La Deixalleria Municipal està ubicada en el carrer de Sant Ermengol, 15, al Polígon Industrial Sant Ermengol del nostre municipi. El seu horari és de dimarts a divendres de 10 h a 14 h i de 17 h a 19.30 h i dissabtes i diumenges de 10 h a 14 h

A Abrera millorem la gestió de residus i impulsem la nostra Deixalleria Municipal

 

En la Deixalleria Municipal realitzem una recollida selectiva de residus per la seva posterior valorització, tractament i recuperació i acull les fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer i que us detallem a continuació:

 • Contenidor blau: Paper i cartró
 • Contenidor groc; Envasos, ampolles de plàstic, bosses, llaunes…
 • Contenidor verd clar: Vidre
 • Contenidor marró: Restes orgàniques
 • Contenidor verd fosc o gris: Restes de rebuig

A més a Abrera disposem d’altres contenidors on pots dipositar els olis vegetals de cuina usats, la roba que ja no t’hagis de posar, les piles, bombetes, tòners, etc. I realitzem recollides a peu de carrer de trastos, andròmines i voluminosos tots els dijous al matí.

 

 

Beneficis del nou punt de reutilització de productes, que tornarà a oferir el servei el dissabte 19 d'agost, d'11.00 h a 13.00 h, a la Deixalleria Municipal d'Abrera

 

Des de la Deixalleria Municipal d’Abrera es va iniciar el mes de juny passat la instal·lació d’un punt de reutilització de productes a la mateixa deixalleria que funciona el primer i tercer dissabte de cada mes, on s’exposen aquells residus que hauran arribat a la deixalleria en bon estat. El servei ha estat batejat amb el nom d''Abrera Re-Utilitza', escollit entre l'alumnat de les escoles d'educació infantil i primària d'Abrera. El proper dissabte 19 d'agost tornarà a funacionar en horari d'11.00 h a 13.00 h.

 

Abrera + Sostenible! Nou punt de reutilització emergent de productes a la nostra Deixalleria Municipal

 

El nou punt de reutilització de productes a la Deixalleria Municipal té múltiples beneficis:

 • Ambientals: apliquem la jerarquia de gestió de residus a la deixalleria, reduint la generació de residus a través de la reutilització i la preparació per a la reutilització. A més, com més productes reutilitzem, menys matèries primeres caldrà extreure del medi.
 • Socials: La reutilització promou la creació de llocs de treball.
 • Econòmics: Les persones usuàries de la deixalleria podran emportar-se els articles reutilitzats de manera gratuïta i, per tant, estalviar-se els diners de comprar aquell article nou.

També és important remarcar que per poder impulsar la reutilització al municipi, els veïns i veïnes poden portar objectes que es trobin en bon estat a la deixalleria. Si algú té a casa llibres, joguines, material de nadó, mobles de petit volum (tauletes, cadires, prestatges, etc..), pel·lícules, roba, etc. poden portar-ho a la deixalleria i es podran reutilitzar. Així evitem la generació de residus i reutilitzem productes que es troben en bon estat en comptes de llençar-los.

 

Amb l’objectiu de fer partícips als més petits i petites del municipi, es va pensar que a aquesta nova acció ambiental del municipi tingui un nom escollit per les escoles. Des del consistori vam passar a les escoles d'Abrera diverses propostes i 'Abrera Re-Utlitza' ha estat l'escollida. Moltes gràcies!

 


Com funciona el nou punt de reutilització de productes a la Deixalleria Municipal?

 

 • Quan? El punt estarà operatiu el primer i tercer dissabte de cada mes, d' 11 a 13 h.
 • Quins materials s’hi podran trobar al punt de reutilització? Materials esportius, joguines, llibres, roba i complements, articles per a nadons, parament de la llar, articles de decoració i petits mobles.
 • Qui pot endur-se aquests articles? Qualsevol persona usuària de la deixalleria que hagi aportat residus durant aquest any, fins a un màxim de dos productes per vegada que es realitzi el punt. Les persones que s’enduguin articles, caldrà que signin un document conforme en faran un bon ús, no el vendran i, un cop aquest esdevingui un residu, el retornaran a la deixalleria

 

Calendari de 2023

El dissabte 3 de juny passat es va instal·lar el primer punt de reutilització emergent, que estarà operatiu el primer i el tercer dissabte de cada mes, d'11h a 13h. El calendari de 2023 és el següent:

 • Dissabte 17 de juny
 • Dissabte 1 de juliol
 • Dissabte 15 de juliol
 • Dissabte 5 d’agost
 • Dissabte 19 d’agost
 • Dissabte 2 de setembre
 • Dissabte 16 de setembre
 • Dissabte 7 d’octubre
 • Dissabte 21 d’octubre
 • Dissabte 4 de novembre
 • Dissabte 18 de novembre
 • Dissabte 2 de desembre
 • Dissabte 16 de desembre

I seguirà operatiu durant tot l'any 2024.

 

 

 

Abrera+Sostenible 

 

Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

 

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00