Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera
 • Nou procés de selecció per cobrir la plaça de Tècnic/a de prospecció d'empreses
 • Iniciem un nou procés de selecció per cobrir una plaça d'arquitecte/a + i constituir una borsa de treball

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA

10/8/2021

Avui dimarts 10 d'agost és l'últim dia per presentar candidatures als processos de selecció per cobrir les places de Tècnic/a de prospecció d'empreses i d'Arquitecte tècnic/a

 


Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ofereixen dos processos de selecció per a la cobertura d'una plaça de Tècnic/a de prospecció d'empreses i, d'Arquitecte tècnic/a. En ambdues convocatòries es constituirà després una borsa de feina. En ambdós casos, el termini de presentació de candidatures es va obrir el dijous 22 de juliol passat i s'allargarà fins avui dimarts 10 d'agost (ambdós dies inclosos). 

Tècnic/a de prospecció d'empreses

Funcions bàsiques a desenvolupar:

Les funcions a desenvolupar seran les indicades a les bases de la convocatòria del procés de selecció:

 • Atenció personalitzada i individualitzada a les necessitats de l’empresa, recollint les necessitats i dubtes que es plantegin i apropant els serveis del Departament a la seva
  organització.
 • Recollir les necessitats de les empreses i donar resposta eficaç amb els recursos de l’entitat.
 • Coordinació amb les Tècniques per l’orientació a usuaris / es en matèria d’ocupació adaptant el seu perfil i interessos a les necessitats del mercat.
 • Anàlisi del mercat de treball local i comarcal i detectar necessitats de recursos humans en les empreses i sectors contactats.
 • Captació d’empreses col·laboradores i vinculades per a l’orientació, formació, les pràctiques i les ofertes d’ocupació.
 • Elaboració d’informes amb els resultats de les accions que desenvolupa.
 • Suport a les empreses i realitzar sol·licituds i justificacions de subvencions i ajuts de l’Administració.
 • Manteniment i actualització de la base de dades amb les dades de les empreses dels diferents polígons.
 • Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnic i organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat amb relació a aquestes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
 • Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda.

 

Titulació requerida

Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents:

 • Titulació de diplomatura, llicenciatura o grau universitari o titulació superior, o estar en condicions d’obtenir-lo en el termini de presentació d’instàncies.
 • Els aspirants estrangers han d’estar en possessió i acreditar títol reconegut a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.
 • Pel que fa al català, les persones interessades en l'oberta de treball han de tenir el nivell de suficiència de català (C1) (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent.

 

 

Arquitecte tècnic/a

Funcions bàsiques a desenvolupar:
Les indicades a les bases de la convocatòria del procés de selecció 3129/2021 publicades al web municipal i taulell d’anuncis:

 • Redactar informes, projectes o altres estudis de caràcter tècnic relatius als expedients i matèries de competència de la unitat a la qual pertany i al seu àmbit de coneixement.
 • Dur a terme el control dels serveis externs vinculats al seu àmbit de coneixement.
 • Dur a terme la gestió de les sol·licituds i el control de les subvencions destinades a la seva àrea d'adscripció.
 • Elaborar les memòries tècniques anuals vinculades a la seva unitat organitzativa.
 • Participar en els instruments de coordinació interna de la seva unitat organitzativa, i proposar millores en la prestació del servei
 • Coordinar-se amb altres tècnics de l'àmbit o de la resta de l'Ajuntament, quan sigui necessari, per al desenvolupament d'actuacions, i la seva publicació i difusió.
 • Validar les factures vinculades al seu àmbit.
 • Atendre consultes tècniques relacionades amb les matèries competència de la unitat a la qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement.
 • Dotar de contingut a l’espai web de la Corporació on es promouen i publiciten activitats relacionades amb el seu àmbit.
 • Supervisar les tasques del personal que li dóna suport.
 • Realitzar la direcció tècnica d'execució d'obres municipals d'enderrocs, edificació i urbanització o la supervisió d'obres municipals on la direcció d'execució és duta a terme per una empresa externa.
 • Redactar projectes d'obra, de planejament, valoracions, etc.
 • Realitzar i coordinar les presentacions i comunicacions dels projectes, coordinar el disseny  grafic i renders de la comunicació dels projectes interns i externs.
 • Elaborar plantilles i formularis per sol·licitar ajuts, subvencions, llicències i comunicacions d'obres.
 • Revisar i fer el seguiment dels expedients tramitats per l'àrea, relatius a les obres que es desenvolupen al municipi.
 • Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d’acord amb els criteris d’ètica i transparència.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda.

 

Titulació requerida

Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents:

 • Títol de Grau d’Arquitectura tècnica o titulació equivalent o estar en condicions d’obtenir-lo en el termini de presentació d’instàncies
 • Els aspirants estrangers han d’estar en possessió i acreditar títol reconegut a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.

Pel que fa al català, les persones interessades en l'oberta de treball han de tenir el nivell de suficiència de català (C1) (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent.

 

El termini de presentació d'ambdues candidatures romandrà obert des del dijous 22 de juliol al dimarts 10 d'agost (ambdós dies inclosos)

 

Presentació d'instàncies

Les persones interessades en aquests processos selectius podran presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada) fent clic aquí.
  Des de l'Ajuntament seguim impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant cita prèvia a través del registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1).
 • Per demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i les tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. L'atenció presencial per cita prèvia a l'OAC serà els matins de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h. Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

 

Més informació a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública fent clic aquí i a l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina.

 

 

 Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00