Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera
 • Nou procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de personal auxiliar administratiu funcionari i laboral temporal interí

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

21/5/2021

L'Ajuntament d'Abrera obre un procés de selecció per a la cobertura interina d'una plaça d'arquitecte/a i la constitució d'una borsa de treball

L'Ajuntament d'Abrera obre un procés de selecció per a la cobertura interina d'una plaça d'arquitecte/a i la constitució d'una borsa de treball. El termini de presentació de candidatures s'enceta aquest proper dissabte 22 de maig i finalitzarà el dijous 10 de juny (ambós dies inclosos). A continuació us detallem les característiques d'aquest procés de selecció.

 

Funcions bàsiques a desenvolupar:

 • Coordinar i supervisar els recursos humans, econòmics i materials dels que disposa.
 • Redactar, supervisar I dirigir els projectes d’obres municipals.
 • Elaborar informes periòdics així com la memòria anual de l’àmbit.
 • Atendre i informar al públic personalment i telefònicament en els temes referents a activitats o d’altres aspectes referents a serveis municipals relacionats amb l’àmbit d’activitats i de serveis.
 • Centralitzar i unificar les queixes i suggeriments de la ciutadania rebuts en la seva Àrea a través dels diferents canals disponibles, trametent-les al Gabinet d'Alcaldia i col·laborant en el seu tractament.
 • Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals sigui designat/ada assumint la representació de l'Ajuntament en la seva matèria competencial o qualsevol altre rol que li sigui requerit.
 • Col·laborar en l'elaboració, redacció i execució dels projectes e l’àmbit i transversals que afectin al seu àmbit competencial, amb el grau de participació i especialització que sigui requerit per a cadascun d'ells.
 • Planificar i supervisar la implantació de les activitats preventives en els procediments i en els sistemes de gestió de la seva àrea, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball.
 • Informar, dirigir i impulsar les iniciatives municipals en matèria urbanística: encàrrec, redacció, tramitació i aprovació del planejament derivat, modificacions del POUM, projectes  d'urbanització i projectes de reparcel·lació.
 • Coordinar les iniciatives urbanístiques externes, mantenint reunions amb promotors i tècnics per tal de conduir els processos urbanístics consensuadament.
 • Participar en les Juntes de Compensació en representació de l'Ajuntament (previ nomenament).
 • Assessorar i informar en la selecció i contractació de professionals i empreses per la redacció de projectes o l'execució d'obres municipals.
 • Redactar plecs de condicions tècniques de contractació, emetre informes de valoració de les pliques i participar en les meses de contractació.
 • Supervisar i informar l’atorgament de llicències d'obres i ambientals, llicències d’obres majors i menors, disciplina urbanística, ordres d’execució prestant suport als tècnics municipals responsables i intervenir en les situacions de dubte o conflicte sorgides en la seva tramitació.
 • Emetre informes de valoració d'immobles i solars.
 • Direcció facultativa d'obres municipals en la qualitat d'arquitecte o bé actuar com a representant de l'Ajuntament en aquestes obres.
 • Coordinar la confecció de documentació per la tramitació de subvencions davant altres administracions.
 • Proposar l'elaboració del pressupost del departament i participar en l'elaboració del pressupost municipal anual.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d'índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació funcionarial amb la Corporació.
 • I, en general, qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

 

Titulació requerida:

Els i les aspirants hauran d'estar en possessió del títol de grau d’Arquitectura o titulació equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en el termini de presentació d’instàncies.


També hauran d'acreditar el nivell de suficiència de català (C1) (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent. La plaça serà de funcionari/a interí/na.


El termini de presentació de candidatures s'encetarà el proper dissabte 22 de maig i finalitzarà el dijous 10 de juny (ambós dies inclosos) i el procés de selecció s'iniciarà el proper mes de juny de 2021.

 

Presentació d'instàncies

Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada).
  Des de l'Ajuntament seguim impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant cita prèvia a través del registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.  Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat a partir de dissabte 22 de maig, en ambdós casos. (Trobareu la instància en aquest web a partir de divendres).
 • Per demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 en el nostre horari habitual, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h, i els dimarts i dimecres també de 16.30 h a 19 h, o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. L'atenció per cita prèvia a l'OAC serà els matins, de 9 h a 14 h.

 

Més informació a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública fent clic aquí. i a l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina.

 

 

 Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00