Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera

NOTÍCIES

  • Festa Major Jove 800

JOVENTUT

20/6/2019

Ja està obert el concurs per a la gestió del servei de bar de la Festa Major Jove del pàrquing del carrer de Joan Miró

Amb la convocatòria de gestió d'aquest servei de bar per a la Festa Major Jove del pàrquing del carrer de Joan Miró, que tindrà lloc el divendres 28 de juny a la nit, es pretén potenciar les diferents associacions i entitats culturals, juvenils i esportives del municipi, fomentant les seves activitats pròpies tot implicant-les activament en el desenvolupament de les festes.

 

Per aquest motiu, en primera convocatòria, només, podran optar al concurs objecte d’aquestes bases totes aquelles entitats i/o associacions que estiguin inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament d’Abrera.

 

Si el concurs queda desert, s’obrirà una segona convocatòria per presentar projecte persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’una activitat destinada a la restauració. Les/els interessats hauran de presentar una proposta de gestió del bar.

 

El termini per presentar les ofertes d’aquesta convocatòria finalitzarà el dissabte 22 de juny de 2019 a les 14h. Les propostes s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), en un sobre tancat, acompanyades de la instància:

1- Instància de presentació al procediment d’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de bar a la Festa Major Jove 2019 de la zona del pàrquing del carrer Joan Miró. Ha de constar la identificació fiscal de l’entitat i/o associació. La proposta inclourà la llista aproximada de productes que s’oferiran segons el tipus d’acte, amb detall dels preus aproximat i altres dades que siguin d’interès. 

2- Declaració responsable de compromís del compliment de la normativa laboral i higiènico-sanitària pel que respecta al personal encarregat de la barra del bar i compromís de compliment de les obligacions previstes en les bases.

 

En el cas que la primera convocatòria quedi deserta, hi haurà una segona convocatòria. El termini serà de 5 dies naturals des de la publicació de l’anunci de la convocatòria al nostre Tauler d’anuncis municipal de la seu electrònica. 

 

En segona convocatòria, les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’una activitat destinada a la restauració han de presentar una instància al Registre General de l’Ajuntament sol·licitant participar en el concurs i adjuntar la documentació següent:

  • Instància de presentació al procediment d’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de bar a la Festa Major Jove 2019 de la zona del pàrquing del carrer Joan Miró. Ha de constar el nom, domicili i DNI / NIF del sol·licitant.
  • Declaració responsable de compromís del compliment de la normativa laboral i higiènico-sanitària pel que respecta al personal encarregat de la barra del bar i compromís de compliment de les obligacions previstes en aquestes bases.
  • Oferta econòmica.
  • Projecte de gestió de barra de bar.
  • Aportar informe de vida laboral del representant o empresari individual amb experiència mínima d’un any en empreses del sector restauració.

  

Podeu consultar tota la informació sobre el concurs i les bases d’atorgament al web www.ajuntamentabrera.cat.


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00