Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera

NOTÍCIES

  • Cooperació

SERVEIS SOCIALS

17/12/2018

L'Ajuntament d'Abrera convoca els ajuts als projectes de cooperació al desenvolupament 2018

Un any més, des de l’Ajuntament d’Abrera es convoca el període de sol•licituds dels ajuts que es concedeixen a les entitats privades sense afany de lucre (ONG’s), que treballen pel desenvolupament econòmic i al benestar de la població dels països en vies de desenvolupament.

 

Les subvencions podran arribar fins al 80% del cost del projecte i es subvencionarà un màxim de 6.000 € per projecte. Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats privades sense afany de lucre que tinguin per finalitat la cooperació i la sensibilització al desenvolupament i que ho facin constar en els seus estatuts. Les entitats hauran de complir els següents requisits:

  • Estar legalment constituïdes.
  •  Tenir seu o delegació en l’àmbit territorial de Catalunya i estar inscrites al Registre d’Entitats del d’Abrera o al de la Generalitat de Catalunya.
  • Disposar de l’estructura i capacitat suficients per a garantir el compliment dels objectius previstos.
  • Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  • No reunir cap causa de prohibició per rebre la subvenció, d’acord amb l’establert als punts 2 i 3 de l’article 13 de la LGS
  • Haver justificat els ajuts econòmics rebuts amb anterioritat de l’Ajuntament d’Abrera, quan sigui procedent.

 

La data límit de recepció de les sol·licituds dels ajuts als projectes de cooperació al desenvolupament 2018 finalitzarà el dijous 20 de desembre de 2018.

 

Les entitats interessades que desitgin formar part de les convocatòries podran presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera, plaça de la Constitució, 1, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores, dimarts i dimecres de 16.30 h a 19.00 h. El document de sol•licitud es facilitarà a les dependencies municipals. També podeu fer el tràmit via online fent clic aquí.

 

 Trobareu tota la informació sobre aquestes subvencions en fent clic aquí.


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00