Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera

NOTÍCIES

  • Festa Cap d'Any

CULTURA - JOVENTUT

29/11/2018

Surten a concurs les llicències per prestar el servei de bar de les festes de cap d'any al Pavelló i el Gimnàs Municipal d'Abrera

Des de l'Ajuntament s’han publicat les bases del concurs per la llicència d'ocupació temporal per prestar el servei de bar de la Festa de Cap d’Any Jove, al Pavelló Esportiu Municipal, i de la Festa de Cap d’Any 80's i 90's, que tindrà lloc al Gimnàs Municipal d’Abrera.

La primera convocatòria està reservada per entitats inscrites al municipi d'Abrera i es poden presentar per gestionar les dues barres, però també poden optar només a portar una barra. Entre totes les sol·licituds presentades per optar als serveis de bar es realitzarà un sorteig públic que s’informarà a tots els sol·licitants per extreure el nom de l’adjudicatari encarregat de gestionar els serveis de bar de cada activitat.

En el cas de quedar deserta la primera, hi haurà una segona convocatòria, reservada per persones jurídiques o empresaris individuals. No és obligatori presentar-se per gestionar totes dues barres de bar.

No és obligatori presentar-se per gestionar totes dues barres de bar. Les propostes s’han de presentar de forma individual, una proposta per cada barra, al registre general de l’Ajuntament d’Abrera, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), en un sobre tancat, acompanyades d’una instància on constin les dades de l’entitat o persona jurídica interessada.

Les propostes de les entitats per a la primera convocatòria han d’incloure la següent informació:

a) Instància de presentació al procediment d’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de bar a la Festa de Cap d’Any Jove i/o Cultura. Ha de constar la identificació fiscal de l’entitat i/o associació. Feu clic aquí.

b) Declaració responsable de compromís del compliment de la normativa laboral i higiènico-sanitària pel que respecta al personal encarregat de la barra del bar i compromís de compliment de les obligacions previstes a les bases. Feu clic aquí.


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00