Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera

NOTÍCIES

  • Cerquem un/a auxiliar administratiu/va pel nostre consistori

PROMOCIÓ ECONÒMICA

1/8/2018

Obert el procés per seleccionar un/a administratiu/va i la constitució d'una borsa de treball

Les funcions bàsiques a desenvolupar són, entre d’altres, vetllar per l’acompliment dels tràmits administratius en el terminis assenyalats mitjançant la revisió i actualització de la normativa reguladora en la mateixa.

 

A més, haurà de tramitar la contractació menor i comandes corresponent a l’àrea i els expedients i fer un seguiment dels mateixos d’acord amb les directrius i els procediments establerts pels seus superiors.

 

Redactar documents de caràcter administratiu amb autonomia i d’acord amb la normativa general específica, així com d’altres documents necessaris per a la gestió i el seguiment de l’activitat del seu àmbit.

 

Realitzar el seguiment de l’execució pressupostària, determinar possibles desviacions i proposta d’ampliacions o modificacions de crèdit.

 

Tramitar la documentació necessària per tal d’establir convenis amb d’altres organismes i institucions i oferir suport administratiu als tècnics de l’àmbit que ho requereixin. D'altra banda la persona contractada haurà d'atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit d’adscripció per a la qual estigui facultat/ada.

 

Realitzar bases de dades i registres estadístics per tal de donar resposta a les necessitats de l’àmbit i redactar informes sol·licitats així com els models documentals que s’escaiguin i arxivar i classificar documents. 

 

Titulació mínima requerida

Les persones interessades han d’estar en possessió o en condicions d’obtenir el títol de Batxillerat, Formació Professional de Grau Superior o titulació equivalent o estar en condicions d’obtenir-lo en el termini de presentació d’instàncies.

 

També és necessari tenir el nivell suficiència de català (C1) (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent.

Els/les interessats/des que desitgin formar part de les convocatòries hauran de presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres de 16.30  a 19.00 hores). El document de sol•licitud es facilitarà a les dependencies municipals i al web www.ajuntamentabrera.cat.

 

Trobareu tota la informació relacionada amb aquestes convocatòries a la secció d’Oferta d’Ocupació Pública.


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00