Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera

NOTÍCIES

 • Agents cívics

OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA

13/7/2018

L'Ajuntament busca un tècnic/a de biblioteca i arxius, i dins d'un pla d'ocupació pels col·lectius el risc d'exclusió social, un agent cívic

L’Ajuntament d’Abrera inicia dos nous processos de selecció per contractar un tècnic o tècnica diplomat de Biblioteca i Arxius vinculat al lloc de director, i un agent cívic dins un Pla d'Ocupació per a col·lectius en risc d'exclusió social. En tots dos casos, el termini de presentació de les candidatures s'obre aquest dissabte 14 de juliol mitjançant la seu electrònica, i a partir de dilluns es podrà tramitar també a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), i el tràmit es podrà fer fins dilluns 23 de juliol.

 

Tècnic/a diplomat/a de Biblioteca i Arxius

En el cas del tècnic de biblioteca i arxius, les funcions bàsiques a desenvolupar són, entre d’altres: 

 • Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials de la biblioteca municipal.
 • Planificar, programar i organitzar l’activitat i els serveis de la biblioteca municipal.
 • Avaluar i dur a terme un seguiment continuat de la qualitat dels serveis oferts.
 • Difondre els serveis i activitats prestats de la biblioteca municipal i impulsar les bones relacions amb els agents interns i externs de la Corporació.
 • Realitzar la vigilància, en matèria de prevenció de riscos, de les activitats que concorrin a l’àmbit, externalitzades o no, d’acord amb la normativa vigent així com informar als treballadors assignats dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d’emergència i les obligacions en matèria preventiva, d’acord amb la normativa vigent.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els  procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral amb la Corporació.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

Es requereix estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: Grau universitari d’informació i documentació o Diplomatura en biblioteconomia i documentació o titulació equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en el termini de presentació d’instàncies. Les persones interessades també han de tenir el nivell C1 de català (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent.

 

Agent cívic - Pla d'ocupació per a col·lectius en risc d'exclusió social

Per poder apuntar-se a aquesta oferta és requisit imprescindible:

 • Estar en situació d’atur i inscrit com a demandant en el Servei d’Ocupació de Catalunya.
 • Estar inclòs/a en algun dels col·lectius en situació de risc d’exclusió social, especificats a l’apartat quart de la base primera, inscrits a Serveis Socials municipals, prèviament a la convocatòria.
 • Carnet de conduir tipus B
 • Nivell A1 de català (anterior nivell de nivell bàsic A) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent.

Les funcions a desenvolupar són, entre d’altres:

 • Divulgar i promoure el civisme entre els usuaris d’espais i serveis públics (parcs i jardins, carrers, comerços, etc.
 • Divulgació de la cultura cívica entre els usuaris d’espais públics, dins del marc de campanyes de divulgació informatives.
 • Desenvolupar activitats d’acompanyament en l’ús d’espais públics a grups específics o a persones dependents que ho requereixen (Gent Gran, persones amb discapacitat, etc.).
 • Amonestar verbalment conductes incíviques i de vegades conflictives i es posa en contacte amb altres serveis de seguretat pública.
 • Facilitar informació d’interès pràctic (adreces, situació de transports públics, telèfons públics, etc.) sobre els recursos, els equipaments i les instal·lacions.
 • Comunicar a les administracions pertinents de l’ús deficitari d’equipaments i instal·lacions perquè es faci la seva reparació o substitució.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

Presentació de sol·licituds

En tots dos casos, el termini de presentació de sol·licituds s’allarga del dissabte 14 de juliol fins el dilluns 23 de juliol, en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores, i dimecres de 16.30 a 19.00 hores, i també a través de la seu electrònica.

Les bases es poden consultar al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública i també a l’aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes de l’Ajuntament “Connecta’t a Abrera”.


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00