Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera

NOTÍCIES

 • oferta ocupació enginyer

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ

15/3/2018

S'obre un nou procés per seleccionar un/a tresorer/a de l'Ajuntament d'Abrera amb caràcter interí

L’Ajuntament d’Abrera obre avui un nou procés de selecció per a la contractació d'un/a tresorer/a amb caràcter interí. El termini de presentació de les candidatures finalitzarà el dilluns 26 de març.

Les funcions bàsiques a desenvolupar són:  

 • Planificar, dirigir i encarregar-se del maneig i custòdia de fons, valors i efectes de l’Entitat Local, de conformitat amb allò establert per les disposicions legals vigents.
 • Coordinar i controlar la gestió administrativa dels diferents procediments i tràmits que es duen a terme a l’àmbit de la tresoreria i el seu funcionament. 
 • Proposar la creació de nous procediments, fixar les directrius operatives per al personal que treballa a l’àmbit, així com establir els criteris per tal d’avaluar els resultats, controlant periòdicament l’assoliment dels objectius i la consecució de resultats.
 • Preparar informes tècnics sobre el funcionament del servei i les situacions realitzades i elabora les propostes per millorar la gestió.
 • Portar la caixa de la corporació realitzant cobraments, fent l’arqueig i comptabilitzant-ne i conciliant-ne els ingressos. 
  Realitzar cobraments i pagaments corresponents a fons i valors de l’entitat, de conformitat amb allò establert per les disposicions legals vigents.
 • Executar conforme a les directrius marcades per la Corporació, les consignacions en bancs, caixa general de depòsits, autoritzant juntament amb l’ordenador del pagament i intervenció els txecs i d’altres ordres de pagament que es girin contra els comptes.
 • L’organització de la custodia de fons, valors i efectes de conformitat amb les directrius assenyalades per la Presidència. 
  Formació dels plans i programes de tresoreria, distribuint en el temps les disponibilitats dineràries de l’Entitat per a la puntual satisfacció de les seves obligacions, atenent a les prioritats legalment establertes, d’acord amb les directrius fixades per la Corporació.
 • Assessorar a la Corporació en general proporcionant la informació sobre aspectes de maneig i custòdia de fons i recaptació dels seus serveis, procurant un sentit global d’actuació i coherent amb les capacitats i possibilitats de l’organització i els recursos.
 • I, en general, aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

Titulació mínima requerida

Es requereix estar en posessió d’alguna de les titulacions següents: títol de graduat/da o Llicenciat/da en dret, administració i direcció d'empreses, economia, ciències actuarials i financers. Les persones interessades també han de tenir el nivell C1 de català (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent.

Presentació de sol·licituds

Les persones interessades en formar part de la convocatòria ja poden presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres de 16.30 a 19.00 hores). El document de sol•licitud es facilitarà a les dependencies municipals i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Abrera. El termini de presentació de sol·licituds s’allargarà fins el dilluns 26 de març.

Les bases es poden consultar al taullel d’anuncis de l’Ajuntament, a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública del web www.ajuntamentabrera.cat i també a l’aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes de l’Ajuntament “Connecta’t a Abrera”.


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00