Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera

NOTÍCIES

 • oferta ocupació enginyer

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ

14/3/2018

S'obre un nou procés per seleccionar un/a tècnic/a de gestió de projectes de seguretat i tecnologia

L’Ajuntament d’Abrera obre avui un nou procés de selecció per a la contractació d’un/a tècnic/a de gestió de projectes de seguretat i tecnologia en règim de funcionari interí. El termini de presentació de les candidatures finalitzarà el divendres 23 de març.

Les funcions bàsiques a desenvolupar són:  

 • Elaborar i impulsar el desenvolupament de projectes de modernització tecnològica i de millora de la eficiència i eficàcia de l’estructura organitzativa de la corporació municipal i específicament de l’àmbit de la seguretat ciutadana.
 • Estudiar, analitzar i dissenyar sistemes de processos i circuits de funcionament intern per millorar i facilitar la gestió interna i externa.
 • Desenvolupar eines de gestió per al seguiment, l’avaluació i millora de la qualitat de l’activitat dels serveis interns i externs de la corporació municipal i específicament de l’àmbit de la seguretat ciutadana.
 • Impulsar i promoure l’ús de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació tant en els circuits organitzatius interns com en les noves formes d’atendre al ciutadà.
 • Assessorar al Servei, promocionant la informació sobre temes propis de l’àmbit, procurant un sentit global d’actuació i coherent amb les capacitats de l’organització i e seus recursos.
 • Analitzar i estudiar les necessitats tècniques de l’àmbit de la seguretat ciutadana i dels seus usuraris, dissenyant solucions de tipus tecnològic i col·laborant per la seva implementació.
 • Gestionar, supervisar i avaluar el funcionament dels diferents recursos tècnics que el Servei empra per la seva gestió interna i per la correcta prestació de serveis públics.
 • Gestionar, supervisar i mantenir informat al responsable del servei, sobre incidències de recursos humans del cos de la Policia Local, fent d’enllaç entre el departament de Recursos Humans i el cos de la Policia
 • Anàlisis i disseny dels indicadors, segons el quadre de comandament del Servei de Seguretat, com a eines estratègiques facilitadores de la presa de decisions i del grau d’acompliment dels objectius establerts.
 • Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnic i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionari amb la Corporació.
 • I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

Titulació requerida

Es requereix estar en posessió d’alguna de les titulacions següents: títol d’Enginyeria informàtica o Telecomunicacions o titulació equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en el termini de presentació d’instàncies. Les persones interessades també han de tenir el nivell C1 de català (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent.

 

Presentació de sol·licituds

Les persones interessades en formar part de la convocatòria ja poden presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres de 16.30  a 19.00 hores). El document de sol•licitud es facilitarà a les dependencies municipals i fent clic aquí.  El termini de presentació de sol·licituds s’allargarà fins el divendres 23 de març. 

Les bases es poden consultar al taullel d’anuncis de l’Ajuntament, a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública del web www.ajuntamentabrera.cat i també a l’aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes de l’Ajuntament “Connecta’t a Abrera”.


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00