Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera
 • Obrim el període de presentació de candidatures per participar en un nou procés de selecció per cobrir la plaça de Tècnic/a d'Orientació i Inserció Laboral

OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA

4/8/2022

L'Ajuntament d'Abrera obre un procés de selecció per cobrir una plaça de Tècnic/a auxiliar d'activitats culturals i festes populars i la constitució d'una borsa de treball


Estàs desocupat/da? Cerques feina al nostre municipi? Des de l'Ajuntament d'Abrera s'obre un nou procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de Tècnic/a auxiliar d'activitats culturals i festes populars pel sistema de concurs oposició lliure i la constitució d'una borsa de treball. El termini de presentació de candidatures s'obre aquest divendres 5 d'agost i finalitzarà el divendres 2 de setembre (ambdós dies inclosos). A continuació us detallem les característiques del procés.

 

Funcions bàsiques a desenvolupar:

 • Executar i coordinar els programes i actuacions a dur a terme a l’àmbit de cultura, col·laborant en l’elaboració de noves línies d’actuació i avaluant-ne l'execució amb l’objectiu d'establir les millores necessàries, assumint totes les tasques derivades d’aquesta activitat.
 • Dur a terme accions, plans i programes per potenciar i desenvolupar les activitats culturals del municipi.
 • Gestionar, programar, supervisar i coordinar a els tallers i els activitats culturals.
 • Gestió, seguiment i control dels serveis prestats i vinculats al servei de cultura.
 • Recollir dades de forma sistemàtica que permetin analitzar la situació cultural municipal i els equipaments i recursos que s'hi destinen, per tal d'elaborar propostes i accions.
 • Organitzar la programació municipal d'activitats culturals i artístiques.
 • Col·laborar amb el diversos serveis de l’Ajuntament en la programació de les festes majors i altres del municipi.
 • Encarregar-se de les activitats i gestió dels equipaments culturals, sales d’exposicions, etc. controlant i supervisant les infraestructures i els equipaments adscrits a l’àmbit.
 • Elaboració dels plecs de condicions tècniques, així com, supervisar a els serveis externalitats d'acordar con els objectius fixats.
 • Informar, assessorar i orientar en relació a l'àmbit de la programació cultural tant de la pròpia àrea com a la resta de l'Ajuntament.
 • Fer recerca de recursos necessaris per tal de poder desenvolupar les actuacions de l’administració local en matèria de programació d’activitats culturals, així com, gestionar a els expedients de sol·licitud i justificació de subvencions i convenis relatius a l'àmbit de cultura.
 • Col·laborar en cercar fonts de finançament i gestionar els expedients de sol•licitud i justificació de subvencions a altres organismes per tal de cofinançar les actuacions de l’Ajuntament en l’àmbit de cultura.
 • Col·laborar en elaborar informes tècnics sobre funcionament de les actuacions realitzades així com elaborar propostes per millora de la gestió al seu superior directe.
 • Col·laborar en l'elaboració del pressupost general de l'Ajuntament de l'àmbit i de les funcions encomandes així com fer-ne el seguiment.
 • Cooperar en l'agenda cultural i comunicar-la als mitjans de comunicació.
 • Col·laborar en actualitzar, difondre i donar publicitat a les activitats i programes desenvolupats des de cultura, realitzant les campanyes per donar-los a conèixer: fulletons, mailings, informació al butlletí municipal, comunicacions de premsa, trasllat d’informació a la ràdio, al web municipal, etc.
 • Mantenir contactes amb representats d’entitats, associacions i organismes en l’àmbit, així com amb el servei de comunicació per tal de difondre activitats planificades.
 • Realitzar l’atenció a la ciutadania en els aspectes propis que siguin de la seva competència.
 • Organitzar i gestionar diferents concursos i premis.
 • Fomentar i coordinar els activitats públiques de les Associacions de Veïns, entitats municipals en l'àmbit de cultura.
 • Assistir a reunions sobre temes relacionats amb la programació cultural.
 • Gestionar tota la informació rebuda per tot que fa referència a l'àmbit cultural (proveïdors, nou cursos, tallers, butlletins digitals, propostes i activitats dutes a terme a diferents indrets)
 • Donar suport en la gestió dels diferents espais culturals.
 • -Mantenir els contactes necessaris per la seva feina amb altres unitats de l’administració local, altres Administracions així com amb entitats i associacions relacionades amb el seu àmbit competencial, duent a terme totes aquelles tasques que d’aquesta activitat es derivin.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per l’Ajuntament i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral amb la Corporació.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

Titulació mínima requerida

 • Requisit imprescindible: Estar en possessió del carnet de conducció de vehicles (B).
 • Títol de formació professional de Grau Superior d'animació sòcio-cultural o titulació superior. Els títols expedits fora del territori espanyol hauran d'anar acompanyats de la deguda homologació.
 • Nivell de suficiència de català C1 (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment com a equipavalent.

 

El termini de presentació de candidatures romandrà obert des del divendres 5 d'agost i fins el divendres 2 de setembre (ambdós dies inclosos)

 

 

Presentació d'instàncies

Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada) fent clic aquí.
  Des de l'Ajuntament seguim impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant cita prèvia a través del registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1).
 • Per demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i les tarde de dimecres de 16.30 h a 19 h o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. L'atenció presencial per cita prèvia a l'OAC serà els matins de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h. Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

 

Més informació a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública fent clic aquí i a l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina.

 

 

 

 Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00