Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera
 • Busquem un nou Administratiu/va per l'Ajuntament d'Abrera

OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA

4/3/2022

L'Ajuntament d'Abrera obre un procés de selecció per cobrir la plaça de Tècnic/a d'Infància i Joventut i la constitució d'una borsa de treball


Des de l'Ajuntament d'Abrera s'obre un nou procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de Tècnic/a d'Infància i Joventut pel sistema de concurs oposició lliura i la constitució d'una borsa de treball.  El termini de presentació de candidatures comença aquest dissabte 5 de març i finalitzarà el dilluns 14 de març (ambdós dies inclosos). A continuació us detallem les característiques del procés.

 

Funcions bàsiques a desenvolupar:

 • Dissenyar, programar, planificar, executar i coordinar els programes a dur a terme dins del seu àmbit competencial, col·laborant en l'elaboració de noves línies d'actuació i assumint totes les tasques derivades d'aquesta activitat.
 • Estudiar i detectar les noves necessitats a cobrir en relació al col·lectiu d'infants i joves del municipi.
 • Promoure i fomentar les relacions socials entre infants i joves així com la participació dels joves i el teixit associatiu del municipi.
 • Implantar el Pla Local de Joventut.
 • Gestionar les subvencions rebudes, elaborant justificacions i memòries, entre d'altres.
 • Elaborar informes i plans tècnics sobre temes de la seva competència.
 • Coordinar-se amb d'altres àmbits municipals en tots els projectes i programes d'actuació en xarxa o comunitaris que requereixin una participació conjunta.
 • Assessorar i donar suport tècnic tant a nivell intern (la Corporació en general) com a nivell extern (institucions i usuaris en general) proporcionant informació sobre la matèria de la seva especialitat.
 • Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals sigui designat/da assumint la representació de l'Ajuntament en la seva matèria competencial o qualsevol altre rol que li sigui requerit.
 • Atendre al públic personal, telefònicament i telemàticament (xarxes socials i gestió pàgina Internet), resoldre aquelles qüestions per les que està capacitat, informant i assessorant al col·lectiu infantil i juvenil i gestionar les consultes que formulin.
 • Gestionar i coordinar els contactes i relacions amb altres unitats organitzatives de la Corporació, altres Administracions així com amb entitats i associacions relacionades amb el seu àmbit competencial, duent a terme totes aquelles tasques que d'aquesta activitat es derivin.
 • Gestionar pressupost i expedients administratius general.
 • Gestionar subvencions a entitats.
 • Gestionar subvencions d’altres administracions.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda.

 

Titulació mínima requerida

 • Diplomatura, llicenciatura o grau universitari o titulació equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en el termini de presentació d’instàncies.
 • Els/les aspirants estrangers/es han d’estar en possessió i acreditar títol reconegut a Espanya de conformitat  amb el que estableix  la  normativa vigent en aquesta matèria.
 • Nivell suficiència de català (C1) (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent. 

 

El termini de presentació de candidatures romandrà obert des del dissabte 5 de març fins el dilluns 14 de març (ambdós dies inclosos)

 

 

Presentació d'instàncies

Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada) fent clic aquí.
  Des de l'Ajuntament seguim impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant cita prèvia a través del registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1).
 • Per demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i les tardes de dimarts i dimecres de 16.30 h a 19 h o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. L'atenció presencial per cita prèvia a l'OAC serà els matins de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h. Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

 

Més informació a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública fent clic aquí i a l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina.

 

 Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00