Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera
 • Oficines de Promoció Econòmica, Mercat Municipal d'Abrera.

OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA

13/11/2021

L'Ajuntament d'Abrera obre un procés de selecció per cobrir la plaça de Tècnic/a de Promoció Econòmica i consitució d'una borsa de treball


Des de l'Ajuntament d'Abrera s'obre un nou procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de Tècnic/a de Promoció Econòmica i la constitució d'una borsa de treball. El termini de presentació de candidatures s'obre avui dissabte 13 de novembre i finalitzarà el dilluns 22 de novembre (ambdós dies inclosos). A continuació us detallem les característiques del procés.

 

Funcions bàsiques a desenvolupar:

 • Realitzar l’anàlisi i estudi del teixit econòmic i social del municipi per a la identificació de les necessitats municipals en matèria de promoció econòmica, comerç i turisme dissenyant programes d’actuació per a la seva millora i desenvolupament i cercant mitjans de finançament adients per implementar-los.
 • Dur a terme accions, plans i programes per potencia i desenvolupar les activitats econòmiques i comercials del municipi.
 • Cercar subvencions i gestionar-ne els expedients de sol·licitud i justificació per tal de cofinançar les actuacions de l’Ajuntament en matèria de promoció econòmica.
 • Reconèixer, detectar i investigar en el municipi els seus recursos i possibilitats de desenvolupament, realitzant prospeccions de projectes empresarials de promoció econòmica local i propostes d’iniciatives per a la generació d’ocupació al municipi.
 • Elaborar estudis i informes tècnics, projectes i programes en l’àmbit de la seva especialitat.
 • Realitzar l’atenció al ciutadà en els aspectes propis de la seva competència així com dur a terme el seguiment de queixes i suggeriments relatives a l’àmbit.
 • Analitzar i diagnosticar l’activitat del sector comercial al territori en els àmbits que s’escaiguin (comerç, fires, mercats de venda no sedentària i mercat municipal).
 • Elaborar, executar i avaluar programes específics que donin suport a la promoció i dinamització del comerç, les fires, els mercats de venda no sedentària o el mercat municipal.
 • Cooperar amb els agents socioeconòmics del territori (associacions de comerciants, gremis, entitats públiques i privades) per tal de fomentar, difondre i promocionar programes i mesures que afavoreixin la millora de la competitivitat del sector.
 • Coordinació amb la gerència del Mercat Municipal d’Abrera.
 • Mantenir contactes amb representants d’entitats, associacions, empreses i organismes de l’àmbit d’ocupació i formació, així com mitjans de comunicació per tal de difondre les activitats planificades.
 • Coordinar-se amb d’altres àmbits municipals en tots el projectes i programes d’actuació en xarxa o comunitaris que requereixin una participació conjunta.
 • Potenciar els polígons industrials analitzant les necessitats i viabilitat dels serveis.
 • Potenciar el treball en xarxa a la comarca.
 • Altres tasques vinculades a la regidoria de Promoció Econòmica, Turisme i Consum.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l'ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure del secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

Titulació mínima requerida

 • Titulació de diplomatura o grau universitari en l’àmbit de ciències socials o humanitats o titulació equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en el termini de presentació d’instàncies.
 • Els aspirants estrangers han d’estar en possessió i acreditar títol reconegut a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.
 • Nivell suficiència de català (C1) (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent.

 

El termini de presentació de candidatures romandrà obert des del dissabte 13 de novembre fins el dilluns 22 de novembre (ambdós dies inclosos)

 

Presentació d'instàncies

Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada) fent clic aquí.
  Des de l'Ajuntament seguim impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant cita prèvia a través del registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1).
 • Per demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i les tardes de dimarts i dimecres de 16.30 h a 19 h o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. L'atenció presencial per cita prèvia a l'OAC serà els matins de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h. Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

 

Més informació a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública fent clic aquí i a l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina.

 

 Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00