Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera
  • Ple Municipal telemàtic de l'Ajuntament d'Abrera. 28 de maig de 2020

AJUNTAMENT

30/5/2020

Acord plenari per una transició a la normalitat i l'impuls de mesures socioeconòmiques per pal·liar els efectes provocats per la COVID-19 a Abrera

Els grups municipals PSC, ERC, Alternativa d'Abrera, Abrera en Comú i Ciutadans han signat un acord plenari per la creació d'una mesa de treball per treballar conjuntament en mesures socioeconòmiques, per superar la greu situació originada per la pandèmia del coronavirus.

L'acord es va aprovar per unanimitat en la sessió ordinària del Ple Municipal celebrada el dijous, 28 de maig de 2020, que es va dur a terme mitjançant videoconferència per la prevenció i contenció del coronavirus.

 

Podeu llegir seguidament l'acord plenari:
Vivim una situació excepcional. La pandèmia provocada per la COVID-19 ha desencadenat una crisi sanitària, social, econòmica i humanitària que ha requerit implementar mesures d’emergència en tots els àmbits i institucions, també per part del conjunt de ciutadans i ciutadanes del nostre municipi.

Som davant d'un moment transcendent i hem d'estar a l'alçada, des de la responsabilitat col·lectiva i individual, on no hi caben iniciatives aïllades. Totes les accions han de ser globals, concertades i coordinades entre els diferents agents institucionals, polítics, econòmics i socials del nostre país.

Els ajuntaments som l'Administració més propera a la ciutadania, la primera porta d'accés a les seves necessitats, i som els que gestionem i executem la majoria de les decisions preses per altres administracions. A hores d'ara, més que mai, és necessària una total coordinació, des de la complicitat i la lleialtat institucional.

El passat 14 de març amb la declaració de l’Estat d’Alarma, l’Ajuntament d’Abrera va desplegar una sèrie de mesures sanitàries, socials i econòmiques per frenar al màxim els efectes de la pandèmia amb l’objectiu prioritari de protegir la salut i el benestar de les persones. Un esforç conjunt que està requerint i requerirà la solidaritat i el treball coordinat i cooperatiu de tots els serveis municipals, de la ciutadania i de tots els agents públics i privats.

Des de l’obligada prudència que imposen les moltes incerteses al voltant de l’evolució de la pandèmia, entrem en la fase de definició de la retirada de les restriccions del confinament i en la definició de les polítiques per impulsar la recuperació social i econòmica de la ciutadania d’Abrera.

L’Ajuntament d’Abrera ha ajornat el pagament d’impostos, taxes i cànons municipals i no ha cobrat els serveis que no s’han pogut prestar, així com, ha ajudat als col·lectius més vulnerables, possibilitant la formació a distancia, i fer el confinament més suportable mitjançant noves iniciatives a través de les xarxes socials.

Comencem ara un camí cap a una normalitat que ens planteja nous reptes. Hem de ser conscients que ens trobem davant una greu situació social i econòmica. És l’hora de començar a preparar la reconstrucció per salvar i activar al màxim les famílies, l’ocupació, el comerç i el teixit empresarial.

Això farà que sigui necessari dissenyar i impulsar una taula de treball on estiguin representades totes les forces polítiques de l’Ajuntament i agents socials quan s’escaigui, implicant-se en estudiar i aportar propostes en una mesa transversal.

A més, els ens locals necessitem certeses i seguretat en els passos de recuperació de la normalitat i l'existència de plans i programes de desescalada diferents de les administracions supramunicipals, genera inseguretat. Per això més que mai ens cal una actuació concertada de totes les administracions en aquesta nova etapa, volem compartir els reptes i participar efectivament en la presa de decisions des del diàleg i l'acord. Cal que Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions, Govern de la Generalitat i Govern de l’Estat, determinem conjuntament les línies estratègiques prioritàries en el procés de desconfinament i en la construcció d'un nou futur.

Per tal de posar en marxa una reactivació socioeconòmica proposem l’adopció dels següents acords:

 
Primer.- Crear una taula de treball on estiguin representades totes les forces polítiques de l’Ajuntament i agents socials locals quan s’escaigui, per tal de diagnosticar la situació actual i les necessitats de les nostres famílies, comerços, autònoms i empreses i aportar així mesures orientades a la reactivació socioeconòmica del nostre municipi.

Segon.- Modificar puntualment les nostres ordenances i taxes per tal d’afavorir als nostres comerços i persones autònomes. Suspensió de pagaments i quotes dels serveis municipals que no estan actius.

Tercer.- Adhesió a l’Associació Catalana de Municipis a la proposta de resolució: Per una recuperació socioeconòmica des de la Proximitat i al Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya.

Quart.- Dotació pressupostària per destinar despeses, convenis o projectes vinculats a la recuperació socioeconòmica i cultural del nostre municipi. Mitjançant la mesa de treball, reformular el Pacte per l’Ocupació reforçant les polítiques actives d’ocupació amb col·laboració directa del sector empresarial mitjançant fórmules que impulsin la creació de llocs de treball, estudiant i redimensionant els plans d'ocupació local com eina per crear ocupació de forma directa des de l'Ajuntament.

Cinquè.- Reclamar al govern de l'Estat la flexibilització de la regla de despesa i l'estabilitat pressupostària, podent fer ús dels romanents d’anys anteriors sense limitació, per contribuir amb les necessitats de les persones més vulnerables. En aquest sentit, els ens locals que han d’aplicar o estiguin aplicant plans d’ajustament econòmics, financers o de sanejament, han de poder accedir a liquiditat i finançament de forma immediata mentre duri l’estat d’emergència i les seves conseqüències.

Sisè.- Habilitació d’un punt de referència adreçat a la necessitat socioeconòmica i de la nova realitat del nostre municipi. Que vetlli pel benestar de tota la ciutadania, especialment aquells col·lectius més vulnerables. Acompanyant e impulsant mesures en el comerç local i l’ocupació de les persones, per tal de mitigar aquesta situació.

Setè.- A mesura que la normativa ho permeti, seguir enfortint al sector de la cultura i vetllar per la tornada a l'activitat tant dels artistes i creadors, com de les entitats i associacions, mitjançant xarxes socials, noves condicions per fer actiu el nostre teixit associatiu i social envers el retorn a la normalitat.

Vuitè.- Sol·licitar l’establiment de línies de finançament als diferents nivells de les administracions públiques (Unió Europea, Govern de l’Estat, Generalitat de Catalunya, i Diputació de Barcelona) amb l’objectiu d’impulsar aquestes recomanacions, propostes i mesures.

Novè.- Instar el Govern de l'Estat a l'eliminació de la taxa de reposició per als Ajuntaments que permetrà una eficaç prestació dels serveis públics davant de l'existència de nombroses vacants a les plantilles i l'envelliment de les mateixes. Així mateix, agilitzar la tramitació dels processos de selecció de personal.

Dèsè.- Instar el govern de la Generalitat a l'aprovació d'un pla de liquiditat extraordinari per als ens locals al marge dels Fons de Cooperació Local, destinat a la recuperació social i econòmica dels municipis atenent a les seves particularitats: nombre de població i població flotant, col·lectius amb risc d’exclusió, impacte de l’emergència sanitària, destrucció de llocs de treball, infraestructures i mobilitat ubicades al municipi, tancament de pimes, cooperatives i comerços locals.

Onzè.- Instar el Govern de Catalunya a l'aprovació d'un Pla de reconstrucció social, econòmica que defineixi les inversions previstes i impulsi actuacions normatives, econòmiques i de tot tipus, per protegir els col·lectius vulnerables (en aquesta línia, i per donar resposta a les noves necessitats cal que es replantegin els contractes-programa de manera immediata i sostinguda en el temps) i impulsar sectors vitals les petites i mitjanes empreses, economia social o autònoms: nova Llei de Governs i Finances Locals i una nova generació de plans de millora de barris que refonguin la rehabilitació energètica i la inclusió social.

Dotzè.- Reiterar el nostre compromís de posar-nos a disposició dels governs de la Generalitat i de l’Estat, amb tota l’exigència i des de la lleialtat institucional, des del diàleg i la cooperació de les actuacions a desenvolupar i els instem a crear els mecanismes de col·laboració permanent amb el món local.

Tretzè.- Traslladar els presents acords a la presidència del govern de l'Estat i del Govern de la Generalitat, als grups polítics del Congrés, Senat, Parlament Europeu i Parlament de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Baix Llobregat, a la FEMP i a les entitats municipalistes de Catalunya.

 
A Abrera necessitem reconstruir una nova normalitat però també una mirada cap al futur de la mà de la justícia social, la igualtat, la solidaritat i una major consciència mediambiental.


Entre tots i totes ens en sortirem!!

 

 

Ple per videoconferència i retransmissió a Ràdio Abrera

A causa de les mesures preses per la prevenció i contenció del coronavirus, la sessió ordinària del Ple Municipal del dijous, 28 de maig de 2020, es va dur a terme mitjançant videoconferència.

Com sempre, a Ràdio Abrera vam oferir-vos en directe la retransmissió del ple de l’Ajuntament d’Abrera, que podeu tornar a sentir i descarregar a la programació “A la carta” a radioabrera.cat fent clic aquí i a l’aplicació gratuïta de Ràdio Abrera per a dispositius mòbils.


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00