Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera
  • Ple Municipal telemàtic de l'Ajuntament d'Abrera, 26 de març de 2020

RÀDIO ABRERA

28/5/2020

Avui a les 19h us oferirem en directe la retransmissió del ple ordinari de l'Ajuntament d'Abrera que es farà per viodeoconferència

A causa de les mesures preses per la prevenció i contenció del coronavirus, avui dijous 28 de maig de 2020, a partir de les 19 hores, es realitzarà una sessió ordinària del Ple Municipal mitjançant videoconferència. Com sempre, podreu seguir la retransmissió en directe del ple de l'Ajuntament d'Abrera a través de Ràdio Abrera al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra aplicació per a dispositius mòbils.

L'ordre del dia és el següent:

 

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 26-03-2020.

2. Expedient 190/2020. Cessions urbanístiques a l’Ajuntament d’Abrera de tres parcel·les amb qualificació i ús públic.

3. Expedient 626/2020. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits.

4. Expedient 1539/2020. Aprovació increment retributiu derivat del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions a l’àmbit del sector públic.

5. Expedient 2193/2020. Rectificació d‘error aritmètic incorregut en la redacció de l’acta del Ple ordinari de data 28/11/19.

6. Expedient 2418/2020. Modificació de la codificació del lloc de secretària de la Unitat del Gabinet d’Alcaldia.

7. Expedient 2436/2020 Aprovació d’una modificació puntual de l'Ordenança fiscal número 13 reguladora de la taxa per a la utilització especial i privativa, temporal o permanent, de béns de domini públic i la prestació de serveis municipals.

8. Expedient 2445/2020. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit al Pressupost General per a l’exercici de 2020 núm. 02/2020, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

9. Expedient 2617/2020. Moció d'Abrera en Comú per una transició a la normalitat des del diàleg i la col·laboració institucional.

10. Expedient 2618/2020. Moció de l'equip de govern per a l'activitat municipal i l'impuls de mesures socioeconòmiques per pal·liar els efectes provocats per la COVID-19.

11. Expedient 2632/2020. Moció presentada pel PSC de resolució de suport als treballadors i treballadores de Nissan.

12. Urgències.

ACTIVITAT DE CONTROL

13. Expedient 1810/2020. Donar compte al Ple del decret de l'Alcaldia 2020-0485 de 2 d'abril de 2020, d'adopció de mesures pel cas de la crisi sanitària del COVID-19 en relació amb el transport urbà col·lectiu municipal.

14. Expedient 2136/2020. Donar compte al Ple de la relació de decrets i de la relació dels acords de les Juntes de Govern - de març i abril 2020.

15. Precs i preguntes. Degut a l'estat d'alarma declarat pel Real Decret 463/2020, de 14 de març, la ciutadania podrà formular precs i preguntes al ple per correus electrònic a l'adreça secretaria2@abrera.cat fins a 24 hores abans de la celebració del ple.


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00