Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera

NOTÍCIES

  • Iniciem el programa 'Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica'

ACCIÓ SOCIAL

21/11/2019

Des del Servei d’Acció Social es continua oferint atenció a la pobresa energètica amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat

Amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica dels habitatges en situació de pobresa energètica del nostre municipi, des del Servei d’Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera es continua oferint atenció a la pobresa energètica amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

 

Què s'ofereix?

Des del Servei d'Acció Social s'ofereix un servei d’ajuda, assessorament i acompanyament tarifari en els subministrament. Acompanyament en els tràmits per la sol·licitud del bo social. I un servei d’intervenció a les llars en situació de greu ineficàcia energètica, mitjançant auditories energètiques, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

 

Amb aquest servei, ajudem a reduir les despeses de subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas o altres combustibles) de les persones que segons la seva situació econòmica hi tenen dret. Detectem els contractes abusius i detectem les problemàtiques que provoquen uns consums excessius a les llars i cerquem les solucions adients, en la mesura del possible, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones beneficiàries.

Què és i qui pot accedir al bo Social 

El Bo Social és un descompte en la factura de la llum. Està regulat pel Govern i pretén protegir a les llars considerades vulnerables. El poden sol·licitar totes les persones que siguin titulars d’un contracte i que tinguin una tarifa elèctrica PVPC en el seu habitatge habitual. A més, cal complir unes condicions personals i familiars, en funció de les quals es pot ser considerat com a client vulnerable, vulnerable sever o vulnerable sever en risc d’exclusió social.

 

A qui va adreçat?

El programa s’atorgarà preferentment a aquelles persones i llars que hagin rebut ajudes d’urgència social per fer front al pagament de subministraments bàsics en el darrer any. En situació de tall o avís de tall dels subministraments bàsics. Amb factures d’aigua, electricitat i gas elevades, o desajust entre el que diuen que consumeixen i les factures que paguen. Vulnerabilitat energètica tenint en compte les necessitats personals: infants, gent gran, persones amb malalties cròniques, persones amb discapacitat...

 

Què es farà a les llars beneficiàries?

La realització d’una auditoria energètica en el domicili amb instal·lació d’aparells de monitoratge del consum. La instal·lació d’elements bàsics per a la millora de l’eficiència energètica (bombetes de baix consum, virets per a les finestres, temporitzadors, regletes amb interruptor, sota-portes…). Consells individualitzats en el domicili sobre pautes de consum eficients. Formació en grup sobre eficiència energètica i drets dels consumidors. Assessorament individualitzat sobre l’ajustament de contractes a les necessitats reals de la llar. Realització, quan s’escaigui, -en nom i amb autorització, o bé acompanyant a la persona titular- dels tràmits per modificar la potència contractada, sol·licitar el bo social, o altres gestions amb l’objectiu de reduir les despeses de subministraments.

 

Emergència social en l'àmbit de l'habitatge

L'atenció a la pobresa energètica neix amb la llei catalana 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l‘habitatge i la pobresa energètica. Recordem que l’empresa subministradora ha de notificar l’usuari en cas de tenir una factura impagada. L’empresa subministradora ha de sol·licitar als serveis socials un informe que acrediti si l’usuari es troba en situació de vulnerabilitat. Si es comprova que es compleixen els requisits del punt 2, s’han de garantir els subministraments bàsics.

 

Valoració de les propostes
Des de l'Ajuntament d'Abrera es valoraran les propostes de millora juntament amb els usuaris i usuàries. Les millores en les llars aniran a càrrec d’una empresa acreditada des de la Diputació de Barcelona. Està previst que inverteixen en cada domicili fins a 70 € per canviar bombetes, posar aïllants, etc.

 

El 2018 es van realitzar 27 informes de vulnerabilitat, 60 tràmits i 230 gestions. En aquest 2019, s'han realitzat 33 informes, 42 tràmits i 440 gestions.

 

Per més informació, adreceu-vos a les dependències de Serveis Socials, que es troben al carrer Major número 3, els dilluns i els divendres de 9.00 a 14.00 hores,electrònic i s.socials.abrera@abrera.cat i al telèfon: 937 70 29 11.

 

 


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00