Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera

NOTÍCIES

 • Teclat ordinador web

OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA

21/10/2019

L'Ajuntament d'Abrera inicia avui processos de selecció per trobar personal auxiliar administratiu i constituir una borsa de conserges

L'Ajuntament d'Abrera inicia el proper dilluns 21 d'octubre un nou procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball per a la cobertura temporal de personal auxiliar administratiu funcionari i laboral. Les funcions bàsiques a realitzar són:

 • Col·laborar en la tramitació dels expedients de l’àmbit d’adscripció i fer el seguiment dels mateixos d’acord amb les directrius i els procediments establerts.
 • Recopilar els antecedents documentals i obtenir la informació necessària per a l’execució dels tràmits i expedients de l’àmbit d’adscripció.
 • Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit d’adscripció per a la que estigui facultat/da.
 • Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades relatives als indicadors i les incidències del servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes o les que es determinin segons el contracte en relació a les necessitats justificatives de la corresponent contractació.

 

D'altra banda des de l’Ajuntament d’Abrera avui també s'inicia un nou procés de selecció per a la cobertura temporal de personal laboral amb categoria de conserge. En aquest cas, les funcions bàsiques a realitzar són:

 • Vetllar pel correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions del centre escolar o instal·lacions municipals.
 • Controlar l’accés de persones al centre escolar o instal·lacions municipals que es custodiï.
 • Encarregar-se de la recepció i atenció al públic al centre escolar o instal·lacions municipals.
 • Donar suport complementari al personal del centre escolar o instal·lacions municipals.
 • Vetllar pel correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions del centre escolar o instal·lacions municipals, realitzant tasques bàsiques de manteniment i conservació de les instal·lacions duent a terme tasques de petit manteniment de manera polivalent i duent a terme el control rutinari de màquines i xarxes de subministrament.
 • Vetllar per l’adequat funcionament i manteniment de l’edifici i notificar el seu estat i informar al superior de les possibles avaries i desperfectes que es puguin produir.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de
  riscos laborals.
 • Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i
  confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb la Corporació).

 

Termini de presentació de sol·l·licituds

En tots dos casos el termini de presentació de sol·licituds comença avui dilluns 21 d'octubre i finalitzarà el dilluns 4 de novembre. Les persones interessades  que desitgin formar part de les convocatòries hauran de presentar la seva sol·licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera, plaça de la Constitució, 1, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres de 16.30h a 19.00h). El document de sol·licitud es facilitarà a les dependencies municipals, i  trobareu tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria a la secció d’Oferta d’Ocupació Pública, fent clic aquí.

 


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00