Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera

NOTÍCIES

 • oferta feina

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

22/10/2019

Avui s'obre el període de presentació de candidatures per a les ofertes de treball de personal auxiliar administratiu funcionari i laboral i la constitució d'una borsa de treball temporal de conserge

D' una banda dess de l’Ajuntament d’Abrera s'inicia avui un nou procés de selecció per a la cobertura temporal de personal laboral amb categoria de conserge. Les funcions bàsiques a realitzar són:

 • Vetllar pel correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions del centre escolar o instal·lacions municipals.
 • Controlar l’accés de persones al centre escolar o instal·lacions municipals que es custodiï.
 • Encarregar-se de la recepció i atenció al públic al centre escolar o instal·lacions municipals.
 • Donar suport complementari al personal del centre escolar o instal·lacions municipals.
 • Vetllar pel correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions del centre escolar o instal·lacions municipals, realitzant tasques bàsiques de manteniment i conservació de les instal·lacions duent a terme tasques de petit manteniment de manera polivalent i duent a terme el control rutinari de màquines i xarxes de subministrament.
 • Vetllar per l’adequat funcionament i manteniment de l’edifici i notificar el seu estat i informar al superior de les possibles avaries i desperfectes que es puguin produir.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de
  riscos laborals.
 • Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i
  confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb la Corporació).

 

En quant al personal auxiliar administratiu funcionari i laboral les funcions bàsiques a realitzar són:

 

 • Col·laborar en la tramitació dels expedients de l’àmbit d’adscripció i fer el seguiment dels mateixos d’acord amb les directrius i els procediments establerts.
 • Recopilar els antecedents documentals i obtenir la informació necessària per a l’execució dels tràmits i expedients de l’àmbit d’adscripció.
 • Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit d’adscripció per a la que estigui facultat/da.
 • Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades relatives als indicadors i les incidències del servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes o les que es determinin segons el contracte en relació a les necessitats justificatives de la corresponent contractació.

 

El termini de presentació d’ofertes, en tots els casos, finalitzarà el proper dilluns 4 de novembre.

 

Els/les interessats/des que desitgin formar part de les convocatòries hauran de presentar la seva sol·licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera, plaça de la Constitució, 1, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimecres de 16.30h a 19.00h). El document de sol·licitud es facilitarà a les dependencies municipals i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Abrera.

 

Trobareu tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria a la secció d’Oferta d’Ocupació Pública, fent clic aquí.

 


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00