Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera

NOTÍCIES

  • Cerquem un/a Arquitecte/a Tècnic/a pel nostre ajuntament

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

9/8/2019

A partir de demà dissabte 10 d'agost es podran presentar les candidatures per optar a la plaça d'un/a Arquitecte/a Tècnic/a

En aquesta convocatòria d'una plaça d'Arquitecte/a Tècnic/a mitjançant el sistema de concurs de mobilitat interadministrativa és indispensable ser funcionari o funcionària de carrera d’alguna de les diferents administracions públiques, qualsevol que sigui la seva situació administrativa. A més la persona aspirant a ocupar la plaça haurà de pertànyer al subgrup de classificació A2 dels establerts a l’article 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; a més d'estar en possessió del títol acadèmic d’Arquitecte/a Tècnic/a i d'acreditar més de dos anys d’antiguitat com a funcionari/a de carrera en la mateixa categoria objecte d’aquesta provisió o, si escau, en una d'equiparada.

 

Els aspirants han de tenir el nivell de suficiència de català (C1, anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent i aportar el carnet de conduïr del tipus B.

 

El termini de presentació d’ofertes s'iniciarà demà dissabte 10 d'agost i finalitzarà el proper divendres 30 d'agost.

Els/les interessats/des que desitgin formar part de les convocatòries hauran de presentar la seva sol·licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera, plaça de la Constitució, 1, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimecres de 16.30h a 19.00h). El document de sol·licitud es facilitarà a les dependencies municipals i en aquesta pàgina web.

 

Trobareu tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria a la secció d’Oferta d’Ocupació Pública, fent clic aquí.

 


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00